Tag Archives: Sathorn

Promotion of The Month!!!

โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ ตลอดเดือนสิงหาคม เงื่อนไข : 1. สาขาสาทร รับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 20% (ชำระด้วยเงินสด) หรือรับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 10% (ชำระด้วยบัตรเครดิต) เมื่อใช้บริการในวันเสาร์-วันพฤหัสเท่านั้น (ยกเว้นวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) **เฉพาะค่าห้องแบบเหมา 2. สาขาพระราม 4 รับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 50% เมื่อใช้บริการในวันเสาร์-วันพฤหัส และรับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 20% เมื่อใช้บริการในวันศุกร์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เฉพาะค่าห้องแบบเหมา   สำรองห้อง โทร 02 675 4224  

ชำระเงินสด ลดค่าห้อง 20%

โปรโมชั่นเฉพาะสาขาสาทร ชำระด้วยเงินสด รับส่วนลดค่าห้องทันที 20% ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลดค่าห้อง 10% *เฉพาะวันอาทิตย์-วันพฤหัสเท่านั้น (ยกเว้นวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) **เฉพาะราคาเหมาคืนเท่านั้น