Room Discount

ลดสูงสุด 30%

สาขาสาทร : ลดค่าห้อง 20 % (วันอาทิตย์–วันพฤหัสบดี)
สาขาพระราม 4: ลดค่าห้อง 30 % (วันอาทิตย์–วันพฤหัสบดี) , 20% (วันศุกร์-วันเสาร์)
สาขาอารีย์: ลดค่าห้อง 20 % (วันอาทิตย์–วันพฤหัสบดี)

สำรองห้อง 02-675-4224
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด