Birthday Promotion

Happy Birthday Party!!!
ฉลองวันเกิดให้สนุกสุดเหวี่ยงกับโปรพิเศษ สำหรับคนพิเศษเท่านั้น
นึกถึงปาร์ตี้…นึกถึง R&B Karaoke

วันอาทิตย์ – วันพฤหัส ลดค่าห้อง 50% (ก่อน – หลังวันเกิด 3 วัน)
วันศุกร์ – วันเสาร์ ลดค่าห้อง 25% (ตรงวันเกิด)

สำรองห้อง 02-675-4224
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด