Monthly Archives: November 2019

ร้องฟรี..!!! ที่ R&B karaoke ทุกสาขา

ร้องฟรี..!!! ที่ R&B karaoke ทุกสาขา ( ห้องขนาด S / M / L ) วันนี้ – 15 ธันวาคม 62 นี้เท่านั้น ( จำกัดเพียง 300 สิทธิ์ ) รับสิทธิ์ร้องฟรี ได้ที่ 02 675 4224 รีบจองก่อน…มันส์ก่อน!!! ห้องมีจำนวนจำกัด!