Promotion of The Month!!!

โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ

เงื่อนไข :

1. สาขาสาทร รับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 20% (ชำระด้วยเงินสด) หรือรับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 10% (ชำระด้วยบัตรเครดิต) เมื่อใช้บริการในวันเสาร์-วันพฤหัสเท่านั้น (ยกเว้นวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) **เฉพาะค่าห้องแบบเหมา

2. สาขาพระราม 4 รับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 50% เมื่อใช้บริการในวันเสาร์-วันพฤหัส และรับส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 20% เมื่อใช้บริการในวันศุกร์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เฉพาะค่าห้องแบบเหมา

 

สำรองห้อง โทร 02 675 4224