ชำระเงินสด ลดค่าห้อง 20%

โปรโมชั่นเฉพาะสาขาสาทร ชำระด้วยเงินสด รับส่วนลดค่าห้องทันที 20%

ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลดค่าห้อง 10%

*เฉพาะวันอาทิตย์-วันพฤหัสเท่านั้น (ยกเว้นวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**เฉพาะราคาเหมาคืนเท่านั้น