Monthly Archives: March 2018

ชำระเงินสด ลดค่าห้อง 20%

โปรโมชั่นเฉพาะสาขาสาทร ชำระด้วยเงินสด รับส่วนลดค่าห้องทันที 20% ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลดค่าห้อง 10% *เฉพาะวันอาทิตย์-วันพฤหัสเท่านั้น (ยกเว้นวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์) **เฉพาะราคาเหมาคืนเท่านั้น